Heima_logo_150dpi
- Kvam, Jondal og Samnanger

Annonser i HEIMA

HEIMA blir lagt i postkassane til alle fastbuande i Kvam, Jondal og Samnanger, i tillegg til at 2700 hytteigarar får magasinet tilsendt si heimeadresse. HEIMA blir òg sjølvsagt å finna på venterom, kaféar, bibliotek, bensinstasjonar og butikkar i same område.
Opplag på 8500 eksemplar!

Neste utgåve av Heima nr. 1 2020 kjem i postkassa og på nett på vårparten 2020. La ikkje folk som ferdast i Kvam, Jondal og Samnanger gå glipp av dine produkt, tenestar eller tilbod. 

 

Annonsebestilling

Fyll ut skjemaet under for å bestilla annonseplass i magasinet HEIMA Nr. 2, 2020. Årgang 5.
Som kjem ut på sein-hausten.

Meir info om neste utgåve kjem!
Firma/organisasjon*
Kontaktperson*
Telefon
E-post*
Bestilling*
Kommentar/ Kort om innhald
Send ferdige annonsar eller materiell for utforming til e-post: heima@bukken.no

Storleikar

Klikk på biletet for større versjon
Klikk på biletet for større versjon
Annonsestorleik i mm (B X H). 
 
1/4 side 90 x 120 kr 4.000,-
1/2 side liggande 183 x 120 kr 7.000,-
1/2 side ståande 90 x 243 kr 7.000,-
1/1 side  183 x 243 kr 12.000,-
Bakside (omslag) 183 x 195 kr 15.000,-


 
Alle prisar er eks. mva. Annonsane er i nettoformat (utan utfallande trykk).
 

Materialkrav

Annonsar som skal utformast av Bukken
Tekst leverast digitalt. Kva format er ikkje viktig så lenge teksten går an å kopiere og ikkje må skrivast på nytt.

Bilete må helst vera i 300 dpi i 1:1. Vert for små bilete leverte, tek ikkje HEiMA eller Bukken ansvar for kvaliteten.

Logoar må vere vektoriserte eller høgoppløyseleg bilete. 

Ferdige annonsar
Skal leverast som trykkeklar PDF i 300 dpi og CMYK. Annonsane er ikkje utfallande og skal ikkje ha skjæremerke.